Bij Pedagogische Praktijk Woerden behandelen wij kinderen en jongeren (met hun ouders) waarbij er sprake is van problemen in de ontwikkeling. Het kan gaan om gedrags, emotionele of leerproblemen.

Klachten die wij behandelen
 • Faalangst en omgaan met stress
 • Angsten na een traumatische gebeurtenis
 • Specifieke angsten
 • Pestervaringen
 • Sociale omgangs- en weerbaarheidsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Eet- en slaapproblemen
 • Stemmingsklachten
 • Rouw/verlieservaring
 • Lichamelijke klachten (omgaan met chronische ziekte)
 • Leerbaarheid, advies bij vervolgonderwijs, vraag naar intelligentie, mogelijke begaafdheid
 • Problemen met leren (dyslexie en dyscalculie)
 • Vermoedens van specifieke ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD, Autisme Spectrum Stoornis)
 • Problemen in de opvoeding
Hoe werken wij Aanmelding en intake

U kunt aanmelden door via het telefonisch spreekuur contact met ons op te nemen. Ook kunt u via het contactformulier van de website contact met ons zoeken. Natuurlijk kunt u ook altijd een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Wij zullen samen met u in een eerste telefoongesprek bekijken of u bij ons terecht kunt of dat wij u beter kunnen doorverwijzen. De aard en de ernst van de klachten zijn hierin bepalend. Hieronder leest u puntsgewijs het verdere verloop

Stappenplan

 • Schriftelijke vragenlijsten voor ouders (en school) worden toegestuurd.
 • Intakegesprek met ouders (soms met het kind/jongere erbij).
 • Psychologisch onderzoek; kort of uitgebreid afhankelijk van de aard van de hulpvraag.
 • Behandeling (a.d.h.v. een oudergesprek en evt. behandelplan).
 • Tussentijdse gesprekken met ouders om de behandeling goed af te stemmen en ouders te adviseren omtrent hun aanpak thuis.
 • Eindgesprek en eindrapportage naar de huisarts.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek proberen wij op grond van alle informatie die u al hebt ingevuld op de vragenlijsten samen met u te komen tot verheldering van uw vragen en zorgen omtrent uw kind. Dit gesprek vindt meestal plaats met alleen de ouders. In sommige gevallen kiezen we ervoor om uw kind mee te laten praten. In geval van de aanmelding van jongeren kan het gesprek, na overleg met ouders, ook met hen alleen plaats vinden. Verwijzers kunnen ook contact opnemen voor evt doorverwijzing. De feitelijke aanmelding moet wel door de cliënt zelf worden gedaan. Belangrijk om te weten is dat vergoeding van de door ons geboden zorg alleen mogelijk is bij het vermoeden van of de aanwezigheid van een DSM-V diagnose. U kunt hierover meer lezen onder het kopje vergoeding bij praktische informatie. Daar vindt u ook informatie over een verwijsbrief en de kosten bij niet-vergoede zorg.

Hoe werken wij Diagnostiek
Intakegesprek

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt bepaald of er meer of minder uitgebreid onderzoek (diagnostiek) nodig is. Het psychologisch onderzoek heeft als doel uw hulpvraag te verduidelijken en te komen tot een goede beeldvorming van de problematiek, maar ook de eigen beleving ervan en de sterke kanten die als compensatie bruikbaar zijn in de behandeling. De onderzoeken die wij doen zijn:

Hoe werken wij behandelingen

Wat betreft behandeling is ons aanbod ruim en kijken we per cliënt welke behandelmethode het beste aansluit bij de klachten. Vaak is het wenselijk om meerdere behandelmethoden te combineren en zo aanvullend en op maat te werken. Hieronder volgt een korte omschrijving van de behandelmethoden en via de link is er meer informatie te vinden.

Goed om te weten Overige Informatie

Spoed

Onze praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid. Bij crisis of spoed kunt u binnen kantoortijden bellen of mailen. Wij zullen proberen u dan zo snel mogelijk te woord te staan. Buiten kantoortijden kunt u contact op nemen met uw eigen of dienstdoende huisarts in uw woonplaats. Deze kan indien nodig de crisisdienst in uw regio inschakelen.

Vergoedingen/kosten

Vergoede zorg

De door ons verleende zorg (voorheen eerstelijns psychologische zorg) valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt voor kinderen en jongeren vergoed door de gemeente en voor volwassenen door de zorgverzekeraar.

Niet-vergoede zorg

U kunt ook (op principiële of ethische gronden) de keuze maken om  de zorg volledig zelf te betalen. De tarieven vindt u op de informatiepagina.

Over ons Wie zijn wij

In de Pedagogische Praktijk Woerden werken drs. Frederike Immerzeel (foto: rechts) en drs.Tineke Floor (foto:links) vanaf 2001 samen. Allebei zijn wij afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als orthopedagoog in de richting leer- en ontwikkelingsproblemen. Wij zijn lid van het NVO en het NIP en we zijn allebei GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd).

 

Naast uitgebreide werkervaring als leerkracht, interne begeleider, schoolbegeleider en orthopedagoog binnen het basis/ en speciaal onderwijs hebben we ons kunnen specialiseren in verschillende therapeutische behandelmethoden.

Meer over ons