Onze praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid. Bij crisis of spoed kunt u binnen kantoortijden bellen of mailen. Wij zullen proberen u dan zo snel mogelijk te woord te staan. Buiten kantoortijden kunt u contact op nemen met uw eigen of dienstdoende huisarts in uw woonplaats. Deze kan indien nodig de crisisdienst in uw regio inschakelen.

Wachtlijst

Wij streven ernaar zo snel mogelijk u van dienst te kunnen zijn, maar helaas kan er soms sprake zijn van een wachttijd.  Middels een eerste telefonisch gesprek zullen wij proberen te bepalen welke vorm van behandeling nodig kan zijn en zo de wachttijd specifieker in  te kunnen schatten. Wij hebben op dit moment een wachttijd van 2 á 3 maanden, waardoor wij beperkt nieuwe aanmeldingen kunnen aannemen. Onze excuses hiervoor!

Vergoedingen en kosten

Vergoede zorg

De door ons verleende zorg (voorheen eerstelijns psychologische zorg) valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt voor kinderen en jongeren vergoed door de gemeente en voor volwassenen door de zorgverzekeraar. Binnen de Generalistische Basis GGZ worden verschillende zorgproducten onderscheiden die voor een cliënt geopend kunnen worden en van waaruit de vergoeding dan plaatsvindt. Om voor een dergelijk product in aanmerking te komen en de geleverde zorg vergoed te krijgen met er sprake zijn van of een vermoeden van een DSM-IV stoornis! Op grond van de ernst, complexiteit, risico voor de cliënt en het beloop van de klachten kunnen  de volgende drie producten worden gebruikt.

Basis Kort (BK) voor lichte DSM-stoornissen: 2 tot 5 consulten

Basis Middel (BM) voor matige DSM-stoornissen: 5 tot 7 consulten

Basis Intensief (BI) voor ongecompliceerde ernstiger DSM-stoornissen: 8 tot 12 consulten

Een van de belangrijkste veranderingen is dat er om in aanmerking te komen voor vergoede zorg zoals hierboven beschreven, er sprake moet zijn van een vermoeden of de aanwezigheid van een DSM-stoornis. Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg vergoed via de gemeente. PPW voldoet aan alle eisen die door de gemeente gesteld worden om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts om voor vergoede zorg in aanmerking te komen;  die zal u vervolgens een verwijsbrief meegeven als hij/zij inschat dat er sprake is van een vermoede of reeds aanwezige DSM-stoornis. Hierbij kunnen wij u ondersteuning bieden.

Er wordt bij de gemeentes sinds kort ook gewerkt met een budgetplafond voor zorgverleners, voor het verlenen van vergoede jeugdzorg. Dit kan betekenen dat bij het bereiken van het gestelde budgetplafond van de betreffende gemeente waarin u woont, de zorg niet meer vergoed wordt. Uiteraard ben u, als u zelf de behandeling wilt/kunt betalen, nog steeds van harte welkom. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor de volwassenzorg hebben wij contracten afgesloten met diverse zorgverzekeraars. De verplichte eigen bijdrage is in 2014 komen te vervallen. Wel is het goed te weten dat we niet voor alle cliënten dezelfde producten mogen openen en slechts een beperkt aantal van de hierboven genoemde producten kunnen openen per jaar. Indien wij ons aantal producten bereikt hebben (budgetplafond) mogen we de kosten niet meer declareren en moeten we ze bij u in rekening brengen.

ROM-meting

Sinds 2014 doen wij als praktijk ook mee aan de metingen van het effect van onze behandelingen bij volwassenen. U hiervoor vragenlijsten (digitaal) toegestuurd krijgen met de vraag deze digitaal in te vullen en terug te sturen.

Kwaliteitsstatuut

De standaard werkwijze in onze praktijk kunt u nalezen in het kwaliteitsstatuut dat wij als behandelaars hebben opgesteld en aangeboden aan het kwaliteitsregister. In onze praktijk is het kwaliteitsstatuut altijd beschikbaar om in te zien; u kunt hier naar vragen bij de betreffende behandelaar.

– Basis Kort (BK) voor lichte DSM-stoornissen: 2 tot 5 consulten
– Basis Middel (BM) voor matige DSM-stoornissen: 5 tot 7 consulten
– Basis Intensief (BI) voor ongecompliceerde ernstiger DSM-stoornissen: 8 tot 12 consulten

Niet-vergoede zorg

Ons tarief voor diagnostiek en behandeling bedraagt € 95,- per sessie. Dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie. Een sessie duurt een uur: 45 minuten behandeling en 15 minuten administratietijd en voorbereiding. De kosten van een intelligentieonderzoek vallen in de niet-vergoede zorg en bedragen €665,- (intakegesprek, onderzoeksmoment, adviesgesprek en rapportage). Dit geldt ook voor de kosten van een gecombineerd onderzoek (intelligentie/leerstoornis); deze kosten bedragen €1140,- .

Gecontracteerde gemeentes/verzekeringsmaatschappijen

Wij hebben voor de jeugdzorg een contract gesloten met de gemeentes uit de regio Utrecht-West en Midden-Holland. De volgende gemeentes hebben een contract met ons:

• Regio Utrecht-West: Woerden, Montfoort, Oudewater, Ronde Venen
• Regio Midden-Holland: Bodegraven-Reeuwijk,Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas

Voor de volwassenzorg hebben wij met de volgende Zorgverzekeraars een contract gesloten:

• Zilveren Kruis (Zilveren Kruis / Pro Live, Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea)
• VGZ (VGZ NV, NV Unive zorg, IZA, UMC)
• CZ/Delta Lloyd/Ohra (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA)
• ONVZ Ziektekostenverzekeraar NV (ONVZ, VvAA, PNOzorg, Jaaah)
• OWM Zorg en Zekerheid
• Caresq (Aevitae)

Meer informatie over de tarieven vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.

Algemene Verordering Gegevensbescherming

Sinds de Algemene Verordering Gegevensbescherming in werking is gegaan zijn wij verplicht u als client te informeren welke privacygevoelige gegevens wij van u en vooral van uw kind vastleggen en met welke reden. U kunt hierover meer lezen in onze Privacyverklaring die we hebben opgesteld voor de werkzaamheden in onze praktijk. U kunt onze verklaring hier inkijken.